Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost

 

Het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost (PPOZO) is de
uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke schoolbesturen van
het primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost.    

PPOZO is door stadsdeel Zuidoost en de tien schoolbesturen in
Zuidoost in het  leven geroepen om schooloverstijgende
projecten en taken uit te voeren die het onderwijs en de
ontwikkeling van kinderen in Amsterdam Zuidoost versterken.

Het gaat daarbij om activiteiten gericht op een succesvolle
schoolloopbaan, brede talentontwikkeling en passend onderwijs.       
 

Het Projectenbureau is een initiatief van de volgende schoolbesturen:

  Stichting Sirius 


De gezichten achter het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost
 

Chantal Aarden Chantal Aarden
Orthopedagoog Adviesloket

Marian van den Beek

Marian van den Beek
Secretaris Adviesloket

 

 

Willeke Beuker

Willeke Beuker
Curriculumontwikkeling leerondersteuning, coördinatie bijlesklassen

Trudie Bijlsma

Trudie Bijlsma
Clustercoördinator Brede School  Driemond, Nellestein, Gein, Holendrecht


 

 

 

 

Nathalie Bremer

Nathalie Bremer   
Directeur

Marianne Degenkamp Marianne Degenkamp
Coördinator Project Ouderparticipatie VVE

Aline Dijkshoorn

Aline Dijkshoorn
Projectsecretariaat, Adviesloket

 

Denise Fehres

Denise Fehres
Ambulant begeleiderSanne van Gessel

Sanne van Gessel
Coördinator leerondersteuning en Zomerschool

 

 

 

Malous Goossens

Malous Goossens
Algemeen Coördinator Brede School, clustercoördinator Shri Laksmi

Rachel Hogerwerf
Coördinator Deelverband Passend Onderwijs Zuidoost en 
Coördinator Nieuwkomers
Roel Meijerink Roel Meijerink
Clustercoördinator Wijk Brede School, Klaverblad en Reigersbos

Gwen Regelink

Gwen Regelink
Clustercoördinator Brede School DE, Schakel, Huntum, Kortvoort

Sandra Wijdeveld

Sandra Wijdeveld
Secretariaat

 


foto's: Wim Vooijs

Onze activiteiten (9)

Besturenoverleg Onderwijs Zuidoost (BOOZ)

Besturenoverleg Onderwijs Zuidoost (BOOZ)

Voorzitterschap en secretariaat

 In het Besturenoverleg Onderwijs Zuidoost (BOOZ) wordt zesmaal per jaar de voortgang van de diverse activiteiten op het gebied van een succesvolle schoolloopbaan, brede talentontwikkeling en passend onderwijs besproken.

 

 

Passend onderwijs Zuidoost

Passend onderwijs Zuidoost

Organisatie en uitvoering

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs in werking getreden. Scholen moeten er nu voor zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs. Schoolbesturen in Zuidoost trekken hierin gezamenlijk op. Als eerste in Amsterdam sloten zij op 1 juli 2014 een samenwerkingsconvenant passend onderwijs. In 2016 is het convenant verlend tot en met schooljaar 2019/2020.

Leerlab Zuidoost

Leerlab Zuidoost

Organisatie en uitvoering

In een Leerlab werken gemiddeld 15 leerlingen na schooltijd gericht aan de versterking van hun basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. Het Projectenbureau coördineert de uitvoering van Leerlabs op de scholen in Amsterdam Zuidoost.

Professionalisering

Professionalisering

Organisatie/co÷rdinatie

In opdracht van de gezamenlijke besturen organiseert het Projectenbureau ieder schooljaar workshops, netwerkbijeenkomsten en een Learning Fair voor leerkrachten, intern begeleiders en directies.

Brede School Zuidoost

Brede School Zuidoost

Organisatie/co÷rdinatie

In Amsterdam Zuidoost zijn 29 brede scholen, waar kinderen na schooltijd hun talenten nog verder ontwikkelen. Het Projectenbureau coördineert voor deze scholen de brede schoolactiviteiten. Een unieke samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en het stadsdeel, waarvan wij u in deze film graag meer laten zien.

Zomerschool Zuidoost

Zomerschool Zuidoost

Organisatie/co÷rdinatie

In de zomervakantie kunnen leerlingen uit groep 7 op de Zomerschool Zuidoost gedurende drie weken extra lessen volgen in taal, rekenen en studievaardigheden. Het is een goede voorbereiding op groep 8. De lessen vinden plaats onder leiding van ervaren leerkrachten.

Adviesloket Zuidoost

Adviesloket Zuidoost

Het Adviesloket Zuidoost is een voorziening voor de basisscholen waar zij terecht kunnen met vragen over (complexe) kindgerelateerde zorg- en verwijzingstrajecten, als deze de deskundigheid en de opvangmogelijkheden van de basisscholen overstijgen. 

Nieuwkomersproject Zuidoost

Nieuwkomersproject Zuidoost

Organisatie/co÷rdinatie

Het Nieuwkomersproject Zuidoost biedt eerste opvang onderwijs aan leerlingen die uit het buitenland komen en nog geen Nederlands spreken en verstaan. Gedurende ongeveer een jaar wordt intensief gewerkt aan de mondelinge en schriftelijke (Nederlandse) taalvaardigheid van de leerlingen.

Ouderbetrokkenheid: project Vertel Verder

Ouderbetrokkenheid: project Vertel Verder

Co÷rdinatie/organisatie projecten

Het project Vertel Verder is gericht op het bevorderen van de ouderparticipatie in het kader van de Vroeg- en Voorschoolse Educatie.

Agenda

Contactgegevens

Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost

Krimpertplein 30a
1104 PH Amsterdam 
telefoon:  
e-mail:
KvK:
ING Bank:   
020 - 600 1341
 secretariaat@ppozo.nl
34180617
NL15 INGB 0664.7268 79 

 

Parkeren: het Krimpertplein ligt tussen de Kloekhorststraat, Kuilsenhofweg en de Kolfschotenstraat. U kunt uw auto het best (gratis) parkeren in één van deze straten en dan het Krimpertplein op lopen.