Professionalisering

Organisatie/co÷rdinatie


Het Projectenbureau verzorgt de uitvoering van het professionaliseringsprogramma voor leerkrachten, intern begeleiders en directies. Doelstellingen van het programma: 

• Borging van de verworvenheden van het project ‘Omdat elk kind telt!’ (opbrengstgericht werken rekenen/taal, opbrengstgericht leiderschap). Meer informatie over dit project vindt u hier: www.omdatelkkindteltinzuidoost.nl
• Verbinding met ontwikkeling passend onderwijs in Zuidoost. Het programma sluit aan op de vaardigheden die de invoering van passend onderwijs van onderwijsprofessionals vraagt. Zie voor ons huidige professionaliseringsprogramma  www.passendonderwijszuidoost.nl