Passend onderwijs Zuidoost

Organisatie en uitvoering

Passend onderwijs: wat is er veranderd?
In 2014 is de Wet Passend onderwijs in werking getreden. Scholen moeten er nu voor zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen in het onderwijs. Schoolbesturen in Zuidoost trekken hierin gezamenlijk op. Als eerste in Amsterdam sloten zij op 1 juli 2014 een samenwerkingsconvenant passend onderwijs
Wilt u weten wat er is veranderd voor kinderen, scholen én ouders/verzorgers? Wij maakten er deze film over.

 

 

Voor scholen: stroomschema's uitvoering zorgplicht per 1 augustus 2014

Onderstaande stroomschema's laten precies zien welke procedures een school moet doorlopen als een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil scholen hiermee helpen hun zorgplicht uit te voeren, wanneer zij een aanmelding krijgen van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte.

Er zijn stroomschema's ontworpen voor een aantal situaties:

(bron: Ministerie van OC&W, oktober 2013) 

Zie voor meer informatie ook de landelijke website Passend Onderwijs en onze eigen website over passend onderwijs in  Amsterdam Zuidoost.