Besturenoverleg Onderwijs Zuidoost (BOOZ)

Voorzitterschap en secretariaatIn Besturenoverleg Onderwijs Zuidoost (BOOZ) worden de ontwikkeling en voortgang van de verschillende projecten bepaald. Het Projectenbureau bereidt de vergade­ringen voor, verzorgt het voorzitterschap, draagt zorg voor verslaglegging en voor afhandeling van afspraken in BOOZ die de taak van PPOZO bij de projecten betreffen.

Namens BOOZ onderhoudt het Projectenbureau contact met stadsdeel Zuidoost over lopende en nieuwe projecten.


Doelstelling

• Overleg van het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Zuidoost ten behoeve van ontwikkeling en voortgang diverse projecten.
• Creëren van een platform waar schoolbesturen gezamenlijk beleid kunnen bepalen t.a.v. onderwerpen die het onderwijs in Zuidoost betreffen.